Gewijzigd jaarschema 2021 raadsbijeenkomsten (09-11-2020)

Het Forum en de A-raad gaan weer plaatsvinden op donderdag vanaf december a.s.

Eerder is afgesproken dat gedurende de Coronacrisis het Forum en Besluit (A) fysiek op woensdagavond worden gehouden tot aan de zomervakantie 2021. Echter, vanwege de huidige maatregelen worden het Forum en de A-raad in Teams gehouden. En de verwachting is dat er voorlopig geen versoepeling van de maatregelen komt. Besloten is dan ook het forum en de A-raad weer op donderdagavond te houden. Dit gaat in vanaf december a.s.