Geveltuinen (05-10-2016)

Wilt u uw straat groener maken, maar heeft u geen voortuin? Denk dan eens aan een geveltuin voor uw woning. Woont u in een appartement, dan kunt u met een geveltuin de gezamenlijke toegang verfraaien.
Een geveltuin fleurt de straat op. Bloemen, vlinders en vogels verschijnen. Een geveltuin helpt bovendien bij een natuurlijke afvoer van regenwater en het opnemen van fijnstof. Redenen genoeg dus om uw eigen geveltuin aan te leggen.

Hoe werkt het?

Een geveltuin legt u tegen uw woning aan. Kijk daarom eerst of er voor uw woning genoeg ruimte beschikbaar is. De geveltuin mag maximaal 60 cm breed zijn. Om de stoep goed bereikbaar te houden is het belangrijk dat er minstens 1 meter en 50 centimeter van de stoep overblijft.
Overleg ook eerst met uw buren. Misschien kunt u de geveltuinen op elkaar afstemmen en samen inkopen doen. Misschien kunt u zelfs met de hele straat samenwerken. Stem indien nodig ook af met uw huisbaas of woningbouwvereniging.

Uw geveltuin in drie stappen

  • Tegels weg. Verwijder maximaal twee 30x30 tegels / 60 cm verharding langs uw gevel. Breng een opsluitband aan van minimaal 10 cm breed, 20 cm hoog , 100 cm lang aan om de verharding op te sluiten. De rand van de opsluitband mag niet boven het maaiveld uitsteken. Voer de  overtollige tegels/klinkers af.
  • Tuingrond erin. Schep het zand weg tot maximaal 30 centimeter diep (dat is één tegel). U kunt niet dieper graven vanwege mogelijke schade aan kabels en leidingen. Voer het zand zelf af, bijvoorbeeld naar de milieustraat. Vul het gat met tuingrond en meng de ondergrond er een beetje doorheen. Let op: hou de grond op gelijke hoogte met het trottoir. Dit om geen wateroverlast te krijgen.Laat straatnaamborden zichtbaar en denk aan het openhouden van de ventilatieroosters van uw woning.
  • Planten maar. Bedenk goed welke planten je wilt gebruiken. Niet alle planten zijn namelijk even geschikt voor een geveltuin. Gebruik in ieder geval geen planten die uitgroeien tot grote struiken of bomen. Plant om overlast te voorkomen geen grote prikkende struiken. De wortels van deze planten worden namelijk ook erg groot en kunnen problemen geven aan de bestrating en leidingen. U mag geen afrastering aanleggen rondom de geveltuin. Ook reclame of andere borden zijn niet toegestaan.

En daarna?

Planten hebben verzorging nodig. Geef ze dus op warme dagen wat extra water en knip ze, als het nodig is, een beetje bij. Zorg ervoor dat de rest van de stoep goed bereikbaar blijft door overhangende takken te verwijderen.
Als u verhuist brengt u de stoep in originele staat terug of draagt de geveltuin over aan de volgende bewoners als zij daar interesse in hebben.

Let op:

De grond onder uw geveltuin blijft eigendom van de gemeente. Als de gemeente of nutsbedrijven werkzaamheden moet verrichten aan kabels en leidingen onder uw geveltuin of uw straat wordt opgehoogd, dan kan het zijn dat de geveltuin wordt verwijderd of beschadigd. Veelal ontvangt u voordat werkzaamheden beginnen een brief met omschrijving van de werkzaamheden en de planning ervan.
 
De geveltuin vormt een uitzondering waarvoor geen erfpacht- of huurovereenkomst nodig is. Gemeente Waalwijk geeft, mits voldaan aan de voorwaarde, toestemming voor het maken of hebben van een geveltuin op gemeentegrond.

Bij nalatigheid  kan de gemeente u wijzen op de hierboven genoemde afspraken. In het ergste geval zal de geveltuin verwijderd worden.

Hebt u nog vragen kunt u contact opnemen met wijkcoördinator Jan van Horssen, tel. 0416-683562  jvanhorssen@waalwijk.nl