Gemeente Waalwijk wil meer aandacht voor gezondheid in de fysieke leefomgeving (12-11-2021)

Een leefomgeving die positief bijdraagt aan de gezondheid, krijgt steeds meer aandacht. In de nieuwe Omgevingswet die in juli 2022 in werking treedt, is een gezonde fysieke leefomgeving een van de maatschappelijke doelen.

De gemeente Waalwijk wil het onderwerp gezondheid een plek geven bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de bouw van woningen. De basis hiervoor legt de gemeente met de ‘Bouwsteen gezonde fysieke leefomgeving’ die op 11 november is vastgesteld door de gemeenteraad.

De fysiek leefomgeving heeft aantoonbaar effect op de gezondheid van mensen. Enerzijds doordat bijvoorbeeld luchtvervuiling en geluidshinder negatief werken op de gezondheid. Anderzijds doordat gezonde keuzes maken makkelijker is als de inrichting van de omgeving daaraan bijdraagt.

Participatie

Als gemeente willen we werken aan een gezonde fysieke leefomgeving voor iedereen die in Waalwijk woont, werkt of verblijft. Eerder dit jaar hielden we daarom interviews met vertegenwoordigers uit verschillende sectoren en een peiling onder inwoners. Verder analyseerden we het huidige beleid en allerlei data en hielden we werksessies met interne en externe deskundigen uit het fysieke en sociale domein. Dit alles vormde de input voor een beleidsbasis voor gezondheid in de omgevingsvisie.
In 2020 hebben we een overzicht gemaakt van bestaand beleid met impact op de fysieke leefomgeving (Omgevingsvisie 1.0). De ‘Bouwsteen gezonde fysieke leefomgeving’ is nu toegevoegd aan het overzicht waardoor we nu spreken van een Omgevingsvisie 1.5.

Gezondheidswinst

Het is vrij uniek dat er een beleidsstuk is opgesteld specifiek rond het onderwerp gezondheid in het ruimtelijk domein. Als gemeente moeten we uiteraard voldoen aan de wet- en regelgeving, maar we willen ook gezondheidswinst boeken door te zoeken naar ruimte in de wet om een extra stap te zetten. Daarbij zullen we telkens verschillende belangen moeten afwegen. Wat draagt bijvoorbeeld bij aan gezondheidswinst: minder geluidshinder in het centrum en daardoor een betere nachtrust en mogelijk minder levendigheid? Of juist een levendig centrum met de kans op meer geluidshinder, maar ook een plek waarbij mensen elkaar ontmoeten, wat weer goed is voor de ‘sociale’ gezondheid?

Bewustwording

“Het opstellen van de beleidsbasis draagt bij aan de bewustwording van het belang van een gezonde leefomgeving”, zegt wethouder Eric Daandels. “Gezondheid leeft in Waalwijk. Wekelijks lees en hoor ik over goede initiatieven, zoals de vrijwilligers die het Wandelpark in Waalwijk schoonhouden, de Samentuin in Sprang-Capelle en het Klauterwoud in Waspik. Voorbeelden die bijdragen aan een gezondere leefomgeving. Uit de peiling en interviews, blijkt dat inwoners hun eigen buurt een ruim voldoende geven. Tegelijkertijd is er nog genoeg ruimte voor verbetering. Met deze bouwsteen streven we naar gezondheidswinst voor alle inwoners. Daarbij is en blijft het belangrijk dat iedereen een steentje bijdraagt.”

De Omgevingsvisie 1.5 is een opmaat naar de Omgevingsvisie (2.0) waarin ook onder andere veiligheid en duurzaamheid belangrijke onderwerpen zijn. In 2022 gaat gemeente Waalwijk aan de slag met de ontwikkeling van de totale Omgevingsvisie.

Meer informatie en de ‘Bouwsteen gezonde fysieke leefomgeving’ vind je op de webpagina over de Omgevingsvisie.