Gemeente Waalwijk past afvalinzameling niet aan (07-02-2020)

Het plan om afval anders in te zamelen in de gemeente Waalwijk, gaat voorlopig niet door.

Deze andere manier van inzamelen houdt in dat inwoners hun restafval zelf naar een ondergrondse afvalcontainer in de buurt moeten brengen. Herbruikbaar afval zoals oud papier, PMD (plastic en metaal verpakkingsafval en drankkartons) en gft-afval zou de gemeente gratis komen ophalen. De gemeenteraad gaf aan niet achter de inhoud van dit voorstel te staan en vraagt om meer onderzoek.

De gemeenteraad vreest dat het invoeren van dit systeem een stap te vroeg is. De raad vindt het voorstel niet genoeg ‘gerijpt’ om het in de gemeenschap neer te leggen. Er zijn vooral zorgen over de plaatsing van ondergrondse containers, het zwerfafval wat het met zich mee kan brengen en de loopafstand voor ouderen. De raad vraagt daarom om meer onderzoek en een brede discussie met inwoners over welke manier van inzamelen bij hen past.

De centrale doelstelling in het nieuwe afvalplan is het aantal kilo’s restafval verminderen en recyclen bevorderen. De doelstelling is om 45 kilogram restafval per inwoner per jaar te produceren. Op dit moment ligt dit in de gemeente Waalwijk rond de 100 kilogram per inwoner per jaar. Deskundigen verwachten niet dat met het huidige inzamelsysteem de doelstelling van 45 kilogram per inwoner haalbaar is. Daarom werd voorgesteld een grote investering te doen in ondergrondse containers waarmee de doelstelling wel haalbaar zou zijn.

Extra onderzoek

Wethouder Dilek Odabasi begrijpt goed dat de gemeenteraad ook het maatschappelijk draagvlak meeneemt in haar besluit: “Wij hebben ook gekeken naar het maatschappelijk draagvlak voor het plaatsen van de ondergrondse containers. Wij zien vooral kansen door de voorbeelden waar het goed gaat, maar er zijn ook gemeenten waar het niet vlekkeloos verloopt. We gaan meer tijd stoppen in verder onderzoek naar deze methode. In de tussentijd leunen we niet achterover. We gaan het huidige afvalbeleid verder optimaliseren en we staan open voor andere mogelijkheden. Waalwijk is een aantrekkelijke gemeente om te wonen. Dat willen we graag zo houden en versterken. We willen duurzaam vooruit met onze inwoners en ondernemers. Het is daarom erg belangrijk om anders om te gaan met afval, zodat we waardevolle grondstoffen kunnen hergebruiken.”

Optimalisatie

Met de huidige manier van inzamelen is het mogelijk om van 100 naar 85 kilogram restafval per inwoner per jaar te gaan. Odabasi: “Dat willen we bereiken door het huidige inzamelsysteem te optimaliseren en in te zetten op bewustwording en voorlichting. Het verwerken van restafval wordt ieder jaar duurder. Deze kosten komen terug bij de inwoners. Goed afval scheiden loont en dat willen we de inwoners nog duidelijker maken. Er zit dus nog rek in de huidige aanpak. Als we met zijn allen hier aan werken blijven we in de subtop meedraaien van goed presterende gemeenten. Ook voorkomen we hiermee een flinke stijging van de afvalstoffenheffing.”