Gemeente richt levend laboratorium in (08-06-2017)

Uitkomst van visie “Samen werken aan de toekomst”

De gemeente Waalwijk gaat een ‘levend L.A.B.’ inrichten. Ze ontwikkelt in dat laboratorium 25 doelstellingen waarbij de letters van L.A.B. staan voor de belangrijkste thema’s: Leefklimaat, Arbeidsmarkt en Bereikbaarheid. Dit is de uitkomst van de visie “Samen werken aan de toekomst” waaraan de gemeente het afgelopen jaar samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties heeft gewerkt.

Genoemde partijen hebben nagedacht hoe Waalwijk ook in 2025 een aantrekkelijke gemeente is om te wonen, werken, leren en ondernemen. De vorige visie dateerde uit 2010. De belangrijkste prioriteiten liggen binnen de drie genoemde thema’s.

Zo vindt het college het leefklimaat erg belangrijk. Er dient aandacht te zijn voor beleving en ontmoeting in de binnenstad, aantrekkelijk woonklimaat voor ouderen, gezinnen, jeugd en nieuwe inwoners (statushouders en arbeidsmigranten) en natuurlijk de zorg. Ook de arbeidsmarkt en dan vooral de balans tussen aanbod en vraag - tegen de achtergrond van de kwetsbaarheid van laagopgeleiden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - staat hoog op de agenda. Tot slot is bereikbaarheid een thema dat in het levend laboratorium verder wordt uitgedacht. Goede toegang en ontsluiting is erg belangrijk, zeker voor de logistieke sector. Daarom zijn de insteekhaven en de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) belangrijke projecten.

Bestuurlijke toekomst

De visie besteedt ook aandacht aan de bestuurlijke toekomst van Waalwijk. Het college schat in dat zij het richting 2025 voor haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties nog beter kan doen als haar middelgrote schaal net iets groter is. Beter in de zin van een effectiever en efficiënter ambtelijk apparaat. En beter in de zin van: op langere termijn diensten en voorzieningen dichtbij huis kunnen blijven borgen.

Het college ziet mogelijkheden om die grotere schaal dichtbij huis te organiseren, door de verwevenheid in het gebied van De Langstraat. Burgemeester en wethouders realiseren zich dat ze de gemeenten Loon op Zand en Heusden niet kunnen  ‘dwingen’ om ook ‘verliefd’ te worden op De Langstraat. Als er draagvlak komt, dan pakt het college die handschoen graag op.

De gemeenteraad is nu aan zet, zij bepaalt welke van de 25 doelstellingen het meeste prioriteit hebben en als eerste opgepakt dienen te worden. De raad discussieert in september over de visie.

Het visiedocument kunt u hier lezen. Na bespreking in de raad verschijnt een verkorte publieksversie. Ook komt er na de zomer een digitale versie op www.waalwijk2025.nl, inclusief visualisatie. In de tussentijd is het traject ook te volgen via de facebookpagina van Waalwijk2025