Gefaseerd onderhoud aan elzensingels in De Hoef (27-10-2020)

De elzensingels zijn al jaren een vertrouwd beeld in het cultuurlandschap van De Hoef. Een groen natuurgebied vol prachtige oude elzen en weelderige onderbegroeiing. Tevens een plek waar vogels voldoende elzenproppen vinden en waar ze kunnen schuilen. Om de natuurlijke uitstraling te behouden gaan we de singels gefaseerd onderhouden. Zo worden de elzen en onderbeplanting nog maar 1x per 6 jaar geknot en gesnoeid. Hiermee voorkomen we een kaal landschap en behouden de vogels voldoende schuilplekken. In onderstaande tekening (pdf document) kun je zien welke singel in welke jaar wordt geknot en gesnoeid. De gazonstroken tussenin worden zoals alle andere gazons wel jaarlijks gemaaid. Verder laten we de natuur met ‘rust’.