Geen bijzonderheden controle jachthaven ‘t Oude Maasje (19-02-2019)

Vandaag vond er een integrale controle plaats bij jachthaven ’t Oude Maasje. Er zijn verder geen bijzonderheden aangetroffen.  De gemeente Waalwijk heeft samen met verschillende overheden gecontroleerd op milieuwetgeving en andere wettelijke bepalingen. De politie was tijdens de controle ook aanwezig.

Aanleiding voor deze controle is dat in de praktijk blijkt dat jachthavens kwetsbaar kunnen zijn voor de invloed van criminelen. Door als één overheid aanwezig te zijn op dit soort locaties zien we meer en kunnen we een helpende hand bieden richting gebruikers en ondernemers. De ogenschijnlijk veilige haven kan gebruikt worden als uitvalbasis voor criminele activiteiten of als ontmoetingsplaats waar ze ongestoord aan de gang kunnen gaan. Zeker als er op een jachthaven veel contant geld in omloop is, kan deze kwetsbaar zijn voor bijvoorbeeld witwassen. Om deze vormen van ondermijnende criminaliteit effectief aan te pakken werkt de overheid samen met private partijen zoals de HISWA en de eigenaren van jachthavens. Samen worden er barrières opgebouwd om te voorkomen dat criminelen deze locaties als vrijplaats gaan gebruiken. De jachthavens in Zeeland en Brabant staan vanwege deze kwetsbaarheid onder extra aandacht vanuit de overheid.

Georganiseerde Criminaliteit

In Brabant en Zeeland pakken politie, gemeenten, Openbaar Ministerie en de Belastingdienst binnen de Taskforce Brabant Zeeland samen de georganiseerde criminaliteit aan. Eén van de grote gevaren voor de samenleving is de vermenging van onder- en bovenwereld. Dit noemen we ondermijning, waarbij het gaat om illegale activiteiten die bijna niet uit te voeren zijn zonder gebruik te maken van legale diensten vanuit de bovenwereld zoals transport, opslag, financiën, vergunningen en huisvesting.