Geen bedrijveninvesteringszone voor Waalwijk Centrum (20-11-2018)

Benodigde tweederde stemmen voor invoering niet gehaald

Van 22 oktober tot 12 november heeft er een stemming plaatsgevonden over de invoering van de BIZ Waalwijk Centrum. Op woensdag 14 november is onder toezicht van notaris K.J.A. Labout-de Jong de  uitslag bepaald die vandaag door het college formeel is vastgesteld.

De Wet op de Bedrijveninvesteringszone beschrijft de procedure die verplicht is bij de oprichting van een BIZ.  Ook de voorwaarden voor de geldigheid van de stemming zijn daarin vastgelegd. Aan een van de meest bepalende voorwaarden voor het oprichten van een BIZ is helaas niet voldaan: minstens 50% van de stemgerechtigden moet zijn stem uitbrengen en daarvan moet 2/3 vóór stemmen.

De BIZ Waalwijk Centrum is een BIZ voor gebruikers (huurders) en vastgoedeigenaren. Daar zijn ook aanvullende voorwaarden aan verbonden. Zo’n 55% van de vastgoedeigenaren die een stem hebben uitgebracht, heeft vóór invoering gestemd en 63% van de gebruikers die hebben gestemd. Het opkomstpercentage onder de gebruikers ligt met 44% ook te laag voor invoering van een BIZ. Van de pandeigenaren heeft ruim 66% hun stem uitgebracht.  

Wethouder Van den Hoven is teleurgesteld over deze  uitslag: “Het is jammer dat de BIZ niet wordt ingevoerd. De plannen van de BIZ-stichting sloten goed aan bij onze visie voor het versterken van het centrum van Waalwijk. Bovendien zou de slagkracht van de samenwerkende partijen zowel financieel als organisatorisch een flinke sprong vooruit hebben gemaakt.” Toch ziet de wethouder ook positieve punten: “We zeggen al langer dat we graag zien dat pandeigenaren en winkeliers meer samenwerken en betrokkenheid tonen. Meer dan de helft van de pandeigenaren die gestemd hebben, heeft vóór invoering gestemd. Dat is een positief signaal. Het zou zonde zijn als we deze betrokkenheid en samenwerking nu loslaten. Er staat nog steeds vast dat er iets moet gebeuren in het centrum.”

De gemeente en de initiatiefnemers gaan op korte termijn met elkaar om tafel om te spreken over een eventueel vervolg. Als men opnieuw kiest voor een BIZ zal dit wel tijd in beslag nemen. Voorlopig  kan worden teruggevallen op de reclamebelasting. Deze regeling loopt de komende jaren nog door.

Te downloaden: