Geef uw mening over het nieuw vergadermodel van de Raad (03-11-2017)

Kom naar de bijeenkomst op 14 november

Dit jaar is de raad gestart met een andere wijze van vergaderen om inwoners meer invloed te geven op de besluitvorming van de raad. Een andere reden is de vergaderingen aantrekkelijker maken om bij te wonen. Nieuw zijn het Waalwijks podium, de discussieavond en 2 raadsvergaderingen in de 4-wekelijkse cyclus.
Meer informatie in het model leest u in onderstaande brochure.

Bij de start is afgesproken het model eind dit jaar te evalueren. Graag hoort de raad wat u van deze nieuwe manier van vergaderen vindt. Misschien hebt u wel suggesties ter verbetering, die mogelijk kunnen leiden tot aanpassing van het model. De bedoeling is dat na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 de nieuwe raad uiteindelijk het besluit over het definitief vergadermodel neemt.

De raad nodigt u daarom uit voor een bijeenkomst over het vergadermodel op dinsdag 14 november in de raadzaal in het stadhuis. Voor deze bijeenkomst zijn inwoners, raadsleden, burgemeester en wethouders uitgenodigd om samen te evalueren. 

Het programma is als volgt:

19.00 uur:           ontvangst

19.30 uur:           opening, waarna presentatie door Julien van Ostaaijen,
                           bestuurskundige en universitair docent aan de Tilburg University

20.30 uur:           workshops evaluatie nieuw vergadermodel

21.30 uur:           Afsluiting met een informeel samenzijn.

Wilt u komen, meldt u zich vóór 10 november aan bij griffie@waalwijk.nl

De raad hoopt u op 14 november te ontmoeten!