Gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties (01-03-2021)

De landelijke coronamaatregelen voor sport bieden (lokale) uitzonderingen op de sluiting van binnensportaccommodaties. Deze uitzonderingen betreffen onder andere topsport en onderwijs. De gemeentelijke binnensport-accommodaties worden op dit moment gebruikt op basis van deze uitzonderingen. Vanzelfsprekend worden tijdens het gebruik de geldende coronamaatregelen toegepast en gehandhaafd.  

Overdekt zwembad

Het gemeentelijk binnenbad wordt gebruikt voor een intern opleidingsprogramma van het Sportbedrijf en enkele topsporters die hiervoor toestemming hebben gekregen. Daarnaast vinden er schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden plaats. 

Gymzalen en sporthalen

De gymzalen en sporthallen worden ingezet voor (bewegings)onderwijs. Ook voor Tachos heren 1 is een uitzondering gemaakt om zonder beperkingen te kunnen trainen in De Slagen. Zij hebben echter zelf besloten hiervan geen gebruik te maken. De komende weken wordt het gebruik van de sporthallen ge├»ntensiveerd, omdat onder andere de OMO Scholengroep en het Willem van Oranje college gebruik gaan maken van respectievelijk sporthal De Zeine en sporthal De Slagen voor het geven van onderwijs.