Evaluatie onderzoek inwonerspanel online (07-12-2016)

Het evaluatieonderzoek van het Inwonerspanel Sprekend Waalwijk is online. Ruim 650 panelleden ontvangen een digitale vragenlijst met vragen over hoe zij hun deelname aan het inwonerspanel hebben ervaren en of zij verbetersuggesties hebben. Gemeente Waalwijk is in 2016 met het Inwonerspanel gestart in de vorm van een pilot waarbij er vier onderzoeken zijn uitgezet. De pilot is nu afgerond. Op basis van deze evaluatie bepalen wij het vervolg van het inwonerspanel.

Wil je zelf deelnemen aan het panel? Meld je dan aan op www.waalwijk.nl/inwonerspanel