Een middag speciaal voor mantelzorgers, weduwen en weduwnaars (15-10-2018)

Na een succesvolle meedenkmiddag voor mantelzorgers en weduwen / weduwnaars op dinsdag 9 oktober, geven wij op dinsdagmiddag 30 oktober van 13:30 tot 15:30 uur in BaLaDe (Balade 1, Waalwijk) een vervolg.

Tijdens deze middag bieden wij u de mogelijkheid om op een leuke, creatieve manier elkaar beter te leren kennen. Ook kunt u vragen stellen aan de medewerkers van ContourdeTwern, mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden en andere deskundigen op het gebied van mantelzorg en WMO. Deze middag is gratis en wij zorgen voor koffie en thee.

Doet u mee? Meld u aan bij Jet Haarbosch via 0416 - 333 445 of infowaalwijk@contourdetwern.nl