Een autovrije binnenstad van Waalwijk (14-07-2021)

Misschien heb je het al meegekregen. In de Grotestraat, Stationsstraat en Sint Jansplein voeren we een aantal wijzigingen door. Lees hieronder wat er allemaal verandert vanaf 19 juli.

Paaltjes

Het huidige toegangssysteem met de paaltjes wordt verwijderd en vervangen door een geslotenverklaring (verkeersborden) zonder ondersteunende maatregelen als paaltjes. Er staan straks alleen verkeersborden.

Grotestraat

De Grotestraat wordt ingericht als eenrichtingsstraat. Fietsers mogen wel beide kanten op fietsen. Laden en lossen is alleen toegestaan op maandag tot en met zaterdag tussen 06.00-12.00 uur. Op woensdag (tijdens de weekmarkt) is laden en lossen toegestaan tot 10.00 uur.

Markt

De Markt wordt volledig afgesloten voor verkeer. Alleen de hulpdiensten en voetgangers zijn hier toegestaan. Fietsers moeten dus afstappen. Laden en lossen gebeurt vanaf de Grotestraat of vanaf het Sint Jansplein.

Stationsstraat

In de Stationsstraat mag alleen gefietst worden als de winkels en horeca gesloten zijn. Laden en lossen is alleen toegestaan op maandag tot en met zaterdag tussen 06.00-12.00 uur. Op woensdag (tijdens de weekmarkt) is laden en lossen toegestaan tot 10.00 uur.

Sint Jansplein

De rijrichting op het Sint Jansplein wordt omgedraaid. Ook worden er extra plekken aangewezen voor laden en lossen. Op deze plekken mag alleen geparkeerd worden buiten de laad- en lostijden.

Handhaven

Er zal strenger gecontroleerd worden of mensen zich aan de verkeersregels houden. Volg je de regels niet? Dan riskeer je een boete van minimaal 109 euro.

Planning

We starten op 19 juli met de werkzaamheden. Let goed op. Zodra de nieuwe borden er staan gelden de nieuwe regels.