Een AED, daar red u levens mee (25-03-2019)

Per jaar krijgen ongeveer 17.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis.

In woonwijken komen de meeste hartstilstanden voor. Binnen 6 minuten reanimeren en een AED gebruiken zorgt voor de grootste overlevingskans. Een ambulance is vaak te laat, die doet er gemiddeld 8 tot 10 minuten over. Daarom is een AED in uw buurt van levensbelang. Elke seconde telt bij een hartstilstand!

Mogelijkheden

Er zijn steeds meer mogelijkheden om een AED aan te schaffen voor uw wijk. U kunt via www.buurtaed.nl checken of u een actie kunt starten voor een flinke bijdrage. De gemeente heeft geen leidende rol als het gaat om de aanschaf en het onderhoud van AED’s, maar kan wel een financiële bijdrage leveren.

Financiële bijdrage

De gemeente doet een bijdrage van 25% van de aanschafwaarde van de AED als:

  • Er binnen een loopafstand van circa 500 meter geen AED is die 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar is.
  • De AED moet op een openbare plaats hangen, die 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar is.

De kosten voor de aanschaf van een hufterproof buitenkastvoorziening, inclusief het plaatsen neemt de gemeente op zich. De kast moet afsluitbaar zijn met een pincode en verwarmd zijn.

Wilt u zich inzetten voor een AED in uw buurt en wil u aanspraak maken op een bijdrage van de gemeente? Neem dan contact op met uw wijkadviseur via 0416-683456 of per e-mail.

Waalwijk-Noord Margriet van Schöll, mvanscholl@waalwijk.nl

Waalwijk-Zuid Wieteke van Caem, wvancaem@waalwijk.nl

Landgoed Driessen, Sprang en Vrijhoeve: Jan van Horssen, jvanhorssen@waalwijk.nl

Capelle en Waspik: Ted Elschot, telschot@waalwijk.nl