Dodenherdenking 4 mei: Sprang-Capelle herdenkt samen (30-04-2021)

Dodenherdenking op 4 mei is een belangrijk jaarlijks terugkerend moment. Vorig jaar kon dit voor het eerst niet samen worden herdacht. Burgemeester Kleijngeld sprak toen treffend "Samen heeft dit jaar een andere betekenis gekregen."  Nu een jaar later, zijn de vooruitzichten een stuk beter maar ook deze 4 mei kunnen we nog niet samenkomen om te herdenken. De organisatie van de dodenherdenking in Sprang-Capelle heeft zich door de woorden van burgemeester Kleijngeld laten inspireren en een andere invulling gegeven aan de betekenis van samen herdenken. Oranjevereniging Wilhelmina en Scouting Jan de Rooij uit Sprang-Capelle hebben de handen ineengeslagen en samen het initiatief genomen om een digitale herdenkingsceremonie te organiseren. 

Voorzitter Ans van Vuren van Oranjevereniging Wilhelmina vertelt: "Vorig jaar waren de omstandigheden rondom Corona dusdanig dat we toen niets hebben kunnen doen op 4 mei. Dit jaar hebben we ondanks het ontbreken van een fysieke samenkomst toch een mooie herdenking kunnen voorbereiden." De herdenking is van tevoren opgenomen en zal op 4 mei om 19:45 worden uitgezonden. Om 20:00 zal de twee minuten stilte in acht worden genomen voorafgegaan door het "Taptoe signaal". Tijdens de digitale ceremonie worden er kransen gelegd bij de oorlogsmonumenten van het Kapelsche Veer en Jan de Rooij. Zowel Predikant Ds Van Wijk als Burgemeester Nol Kleijngeld zullen een woord richten aan de kijkers. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Muziekvereniging Marijke.

Uitzending 

Dinsdag 4 mei is de lokale herdenkings-uitzending te zien op www.online4mei.nl. De uitzending begint om 19:45 uur en duurt ongeveer 20 minuten. De digitale ceremonie blijft tot 1 juni online beschikbaar. Dus bent u verhinderd, dan kunt de herdenking op een later moment nog terugkijken.