De scholen zijn weer begonnen! (14-08-2019)

Laat de auto lekker thuis en ga met je kind op de fiets of te voet naar school.

De schoolomgeving hoort een veilige plek te zijn voor kinderen. Dit geldt ook voor de route van en naar school. Aan- en afrijdende auto’s, vooral rond schooltijden, zorgen voor veel drukte en onveilige situaties. Een veilige schoolomgeving stimuleert kinderen om lopend of fietsend naar school te komen. En zo leren ze ook om te gaan met het verkeer.

Kiss & Ride zone

Sommige scholen hebben een Kiss & Ride-zone. Hier kunnen kinderen veilig in- en uitstappen terwijl de bestuurder in de auto blijft zitten en daarna meteen kan doorrijden.  Parkeren mag niet in deze zone.

Controle

De BOA’s controleren regelmatig bij scholen op hinderlijk en ongeoorloofd parkeergedrag. Dit gebeurt vaak op nadrukkelijk verzoek van de scholen zelf. De BOA’s voeren deze controles uit voor de veiligheid van de kinderen.