De kinderen scheiden mee (26-03-2021)

Daarom is er De kinderen scheiden mee. Kinderen van gescheiden ouders leren van én met elkaar. Ook ouders doen mee.

Wist je dat jaarlijks 70.000 kinderen te maken hebben met ouders die uit elkaar gaan?
En dat in Waalwijk 1 op de 3 volwassenen gaat scheiden?

Denk je als ouder wel eens:

  • Mijn kind lijkt geen last te hebben van de scheiding. Maar wat gaat er allemaal in dat koppie om?
  • Doe ik wel de juiste dingen om mijn kind te helpen bij de scheiding?
  • Ik vind het wel eens lastig om met mijn kind te praten over de scheiding. Wat voelt en denkt mijn kind over de scheiding?

Denkt je kind wel eens:

  • Ik hoor er weinig andere kinderen over vertellen. Ben ik de enige dit meemaakt en voelt?
  • Mijn vader en moeder hebben al zo veel aan hun hoofd. Kan ik eens praten met iemand anders?
  • Hoe gaan andere kinderen van gescheiden ouders om met moeilijke dingen? Kort of wat langer na de scheiding?

Andere kinderen ontmoeten

Gun jij het je kind(eren) om op een middag andere kinderen te ontmoeten? Kinderen die weten hoe het is om gescheiden ouders te hebben? Dan is het groepsprogramma De kinderen scheiden mee misschien iets voor jullie!

Het programma is bedoeld voor kinderen die het moeilijk hebben met de scheiding. Maar zeker ook voor kinderen die niet zoveel last van de scheiding lijken te hebben. Deze middag biedt alle kinderen een steuntje in de rug. Want ze (h)erkennen dingen bij elkaar en kunnen elkaar tips geven. En het programma is gratis.

Programma

De kinderen komen in een groep twee middagen bij elkaar. Ze leren met en van elkaar. Door dingen te doen en door te praten. Na afloop begrijpen begrijpen ze beter wat er gebeurt bij en na de scheiding. En ook hoe ze daarmee om kunnen gaan. Aan het eind van de tweede middag komen de ouders erbij. De kinderen vertellen dan wat ze hebben gedaan en wat ze fijn vinden. En ook wat de ouders nog beter kunnen doen om ze te helpen.

Het programma is dus niet alleen voor kinderen. Ouders krijgen in één ouderbijeenkomst algemene informatie. Die bijeenkomst gaat over hoe kinderen de scheiding beleven. En over de extra uitdagingen voor kinderen van gescheiden ouders.

Wat is het doel van het programma De Kinderen scheiden mee?

  • verbetering van het contact tussen ouder en kind
  • het verminderen of voorkomen van problemen met de scheiding

Aanmelden

Het gratis programma is voor kinderen van 6 tot 17 jaar die wonen in Waalwijk. Aanmelden kan door te bellen met Team WijZ: 0416 – 683 456. Een e-mail sturen naar teamwijz@waalwijk.nl kan ook. Zet er dan bij: aanmelding Kinderen scheiden mee. Wil je eerst meer weten? Stuur dan een e-mail naar teamwijz@waalwijk.nl.

Of kijk op deze websites:  

www.dekinderenscheidenmee.nl

www.villapinedo.nl

www.alsjeuitelkaargaat.nl