'De handen ineen' - samen werken aan de sociale agenda (19-12-2018)

De gemeente Waalwijk werkt samen met lokale partners aan een nieuwe agenda voor het Sociaal Domein 2019 en verder. Dat doen we samen met inwoners, vrijwilligersinitiatieven, belangengroepen, maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders en sociaal ondernemers.

Op de aftrap bijeenkomst ‘De Handen Ineen’ op 6 november 2018 bespraken we met ruim honderd deelnemers drie vragen:

  • Hoe voorkomen we dat mensen in de problemen komen (Preventie)?
  • Hoe bereiken mensen die zich niet melden, maar dat wel zouden moeten doen (Eropaf)
  • Hoe stimuleren we oplossingen aan de voorkant, in de leefomgeving (Nabij).

Tot 31 januari kunt u voorstellen indienen voor de agenda voor het Sociaal Domein op dehandenineen@waalwijk.nl. Een toetsingscommissie bekijkt de voorstellen. In het voorjaar van 2019 lanceren we de agenda.

Meer informatie vindt u in onderstaand verslag van de aftrapbijeenkomst.