'De handen ineen' - samen werken aan de sociale agenda (09-10-2018)

Waalwijk werkt aan een goede integrale aanpak in zorg en ondersteuning zodat inwoners de hulp krijgen die zij nodig hebben. Dit vraagt om een andere manier van werken.

Hiervoor slaan wij graag met u de handen ineen. Doet u mee?

KICK OFF BIJEENKOMST
6 NOVEMBER 19.00 - 22.00 u
(locatie volgt)

De afgelopen jaren zetten we samen al flink wat stappen. Nu is het tijd voor een nieuwe sociale agenda. Uw ideeën kunnen we hierbij goed gebruiken. Eerder hielden we een reeks interviews met mensen in de wijk, maatschappelijke initiatieven en (zorg)organisaties. Deze resultaten presenteren we kort op de bijeenkomst en werken we verder uit aan zeven thematafels. Na afloop van de bijeenkomst verwachten we dat een aantal ideeën tot een voorstel voor de sociale agenda wordt uitgewerkt.

AANMELDEN KAN TOT UITERLIJK 30 OKTOBER VIA WAALWIJK.NL / WERKBIJEENKOMST

Hier geeft u ook de keuze voor de thematafel aan. Wees er snel bij, er is plek voor maximaal 100 deelnemers. De thematafels vindt u hieronder in de uitnodiging. We streven naar een evenwichtige samenstelling aan iedere thematafel. Uw aanmelding is pas definitief ná bevestiging.