De gemeente Waalwijk heeft een nieuwe sociale agenda voor de komende jaren: De Handen Ineen. (27-08-2019)

Na de druk bezochte aftrapbijeenkomst, eind 2018 hebben tientallen inwoners en organisaties ideeën en voorstellen aangeleverd voor thema’s waar de gemeente samen met haar partners de komende jaren gaat werken. We  gaan aan de slag om te zorgen dat

  • er minder mensen tussen wal en schip vallen,
  • dat problemen niet onnodig groot worden
  • we meer gebruik maken van laagdrempelige oplossingen, dicht bij de inwoners.

Zo zijn we gestart met een aanpak om mensen die langdurig werkloos zijn te helpen aan  zinvolle bezigheden waarmee ze onder de mensen komen. Met het onderwijs verbeteren we de aansluiting tussen de zorgstructuur op school en team WijZ. Met een panel van ervaringsdeskundigen werken we aan initiatieven om te zorgen dat mensen met een beperking volop aan de samenleving kunnen deelnemen. We maken plannen om eenzaamheid tegen te gaan en te zorgen dat mensen meer naar elkaar omkijken. We denken met allerlei partijen na hoe we kunnen bijdragen aan veilige en zorgzame buurten. En we investeren in maatregelen om de samenwerking te verbeteren, onder andere met een goede sociale kaart in de vernieuwde Waalwijzer.

De Handen Ineen is een dynamische agenda. In het najaar van 2019 werken we de plannen verder uit en verkennen we nieuwe ideeën. Hieronder vind je de agenda.

Te downloaden: