De coronacrisis door de ogen van de leerplichtambtenaar (06-07-2020)

Op 16 maart gingen alle schooldeuren dicht. Alleen kinderen van ouders met vitale beroepen konden nog naar school of de opvang. Een grote groep kinderen en jongeren kreeg daarom onderwijs op afstand. Een flinke uitdaging voor de kinderen, de school én de ouders.

Zo zagen wij zelfs online lesprogramma’s voor de kleinste schoolkinderen. Juffen en meesters waren ontzettend creatief. Van filmpjes tot wc-rollen-beweegchallenges tot leuke knutselopdrachten. De leerlingen op het voortgezet onderwijs kregen veel eigen verantwoordelijkheid. Geen ‘te laatbriefjes’ maar een eigen rooster volgen. Het is mooi om te zien hoeveel creativiteit in deze bizarre periode ontstond.

In de afgelopen weken gingen de scholen weer (gedeeltelijk) open. “Is iedereen in beeld? Zijn er ouders die hun kinderen thuishouden uit angst voor besmetting?” Dat zijn de uitdagingen waar de leerplichtambtenaren van de gemeente Waalwijk nu mee te maken hebben. Voor de leerplichtambtenaren staat het contact met de leerling en student centraal. In dit geval staat het handhaven van de Leerplichtwet niet centraal. De leerplichtambtenaren focussen op de veiligheid van de kinderen en op het recht op onderwijs en ontwikkeling.

Het is een bizarre tijd voor iedereen. Een tijd waarin een groot beroep wordt gedaan op de inzet van iedereen. Een tijd waarin we elkaar nodig hebben. Blijf gezond en zorg dat je ervoor elkaar bent. De leerplichtambtenaren van de gemeente Waalwijk wensen iedereen een fijne zomervakantie toe!