'Dat moeten we onderzoeken' (14-09-2016)

De rekenkamercommissie is op zoek naar onderwerpen voor haar volgend onderzoek.

U helpt de rekenkamercommissie met haar keuze door het aandragen van onderwerpen.

De rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentebestuur volgens de regels handelt, de afgesproken doelen realiseert en of daaraan niet meer geld wordt uitgegeven dan nodig is. De rekenkamercommissie is er om de controlerende rol van de raad te versterken. In Waalwijk bestaat de rekenkamercommissie uit drie leden: voorzitter Anja van de Westelaken en leden Harry ten Caten en Karel Tercic. 

De commissie bepaalt zelf welke onderwerpen worden onderzocht. Pas heeft de commissie een onderzoek naar de toegang tot de zorg afgerond. Ze wil een nieuw onderzoek beginnen en graag van u horen welke onderwerp u onderzocht wil hebben.

Om u te helpen doen wij een aantal suggesties. U kunt aankruisen welke u hiervan onderzocht wilt hebben. Natuurlijk kunt u ook zelf onderwerpen aandragen.

Formulier onderwerpen onderzoek rekenkamercommissie

Naast u vragen wij ook het digipanel onderwerpen aan te dragen. Ook vraagt de rekenkamercommissie aan de fracties in de raad onderwerpen te geven. Uiteindelijk kiest de rekenkamercommissie in oktober het onderwerp voor haar volgend onderzoek. Uiteraard stellen wij u hiervan op de hoogte. 

Hartelijk dank voor uw medewerking!