Corona: informatie voor ondernemers (16-03-2020)

Veelgestelde vragen over coronavirus voor werkgevers en ondernemers

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers


Ondernemers uit de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk die door de coronacrisis tijdelijk in de knel zitten, kunnen ook rekenen op de hulp van Baanbrekers. Dit geldt ook voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Deze hulp is mogelijk door het noodpakket van het kabinet dat dinsdag 17 maart jl. is aangekondigd. Ondernemers worden dus niet in de steek gelaten. Kijk voor meer informatie op: https://www.baanbrekers.org/hulp-aan-ondernemers-ruimer-door-coronacrisis/

Naast de uitgebreide informatie van het RIVM worden veel algemene vragen voor ondernemers beantwoord op de sites van de Rijksoverheid en van de Kamer van Koophandel. Ondernemers kunnen ook informatie vinden via het coronaloket van de KVK of telefonisch contact opnemen via 0800- 2117. Ondernemers uit de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk die door de coronacrisis tijdelijk in de knel zitten, kunnen ook rekenen op de hulp van Baanbrekers. Dit geldt ook voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Deze hulp is mogelijk door het noodpakket van het kabinet dat dinsdag 17 maart jl. is aangekondigd. Ondernemers worden dus niet in de steek gelaten. Kijk voor meer informatie op: https://www.baanbrekers.org/hulp-aan-ondernemers-ruimer-door-coronacrisis/. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur.

Het kabinet heeft dinsdag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. De maatregelen in het kort:

  • Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
  • Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
  • Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
  • Compensatieregeling getroffen sectoren
  • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
  • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
  • Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB).
  • Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
  • Overleggen over toeristenbelasting en cultuursector
  • Compensatieregeling getroffen sectoren

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Vanwege de uitbraak van het coronavirus komt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met een nieuwe regeling, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen.

De datum waarop de regeling ingaat, is nog niet bekend. Wij werken eraan om de regeling zo snel mogelijk in te voeren. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van de datum waarop de regeling ingaat. U kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020. Informatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, o.a. als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Aanvraag van de BMKB loopt via de bank.

Financiële ondersteuning

Als het inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien, komt een ondernemer wellicht in aanmerking voor een Bbz uitkering (Bijstand voor zelfstandigen). Het Bbz is er onder andere voor gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen. Bijvoorbeeld als gevolg van de huidige corona-maatregelen.

Lees meer: https://www.baanbrekers.org/hulp-aan-ondernemers-ruimer-door-coronacrisis

Ondernemers uit de gemeente Waalwijk kunnen hiervoor terecht bij Baanbrekers: bbz@baanbrekers.org (graag uw telefoonnummer vermelden zodat teruggebeld kan worden)

(Uitstel) betaling van belastingen

Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het Coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Dat heeft het kabinet 12 maart laten weten in een brief aan de Tweede Kamer (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/12/kamerbrief-over-economische-maatregelen-met-betrekking-tot-het-coronavirus) .

Versoepeling regels voor rij- en rusttijden voor bevoorrading supermarkten en apotheken

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) versoepelt tijdelijk enkele onderdelen van de rij- en rusttijdenregeling. “In deze tijd van de corona-uitbraak moet voorkomen worden dat de bevoorrading van essentiële goederen in het geding komt. In het bijzonder supermarkten en apotheken moeten bevoorraad blijven worden. Ik sta daarom in nauw contact met de vervoerssector en doe mijn uiterste best om hen te ondersteunen”, aldus de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Concreet gaat het om onder meer om een verhoging van de dagelijkse rijtijdlimiet van 9 naar 11 uur, een verhoging van de wekelijkse rijtijdlimiet van 56 uur naar 60 uur en een verhoging van de tweewekelijkse totale rijtijdlimiet van 90 naar 96 uur. Meer informatie

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen moeten vanaf 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland over te steken.

Meer informatie