College schetst achtergronden bij thema's Waalwijk in 2025 (19-09-2016)

De gemeente is druk bezig een toekomstvisie voor Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik te schrijven: Waalwijk2025. 

Daarin staat centraal hoe we er gezamenlijk voor zorgen dat Waalwijk ook in 2025 een aantrekkelijke gemeente is om te wonen, te werken en te recreëren. In het nieuwe magazine Gewoon Waalwijk geeft het college zijn kijk op thema’s als centrumontwikkeling, huisvesting, zorg en duurzaamheid.