Coalitieakkoord: Samen Duurzaam Vooruit (09-05-2018)

LokaalBelang, VVD, GroenLinksaf en CDA hebben de onderhandelingen afgerond.

Deze vonden plaats onder verantwoordelijkheid van formateur Hans Brekelmans en werden begeleid door professor Stavros Zouridis van de Universiteit van Tilburg. Het resultaat hiervan is het Coalitieprogramma 2018-2022 ‘Samen Duurzaam Vooruit’. De beoogde wethouders in de nieuwe bestuursperiode zijn: John van den Hoven (LokaalBelang), Ronald Bakker (VVD en demissionair wethouder), Dilek Odabasi-Seker (GroenLinksaf) en Eric Daandels (CDA en demissionair wethouder).

Op woensdag 9 mei is het coalitieprogramma aangeboden en toegelicht aan de leden van de gemeenteraad. Op woensdag 16 mei kunnen de raadsfracties reageren op het coalitieprogramma en vinden de benoemingen plaats van de wethouders. Inwoners, organisaties en ondernemers krijgen tot en met 14 juni de kans om te reageren. Op die avond vindt ter afronding ook een forumbijeenkomst plaats (voorheen discussieavond). Het coalitieprogramma en alle reacties worden op 28 juni als kadernota aan de raad ter vaststelling voorgelegd, als input voor de gemeentebegroting 2019.