Brabantse steun voor Groningse manifestatie tegen gaswinning (13-12-2018)

Vandaag geven actiegroepen in Groningen tegengas tegen plannen van het Rijk en het bedrijf Vermillion BV voor uitbreiding van de gaswinning.

De boodschap van de Groningers is ook onze boodschap: Nederland moet van het gas af om schade te voorkomen, voor het klimaat en voor onze (klein)kinderen. De gaskraan hoeft niet morgen dicht, maar afbouwen kan wel. Die afbouw is ook door politiek Den Haag beloofd. In de praktijk werkt ‘Den Haag’ mee aan uitbreiding van bestaande gaswinning in Waalwijk, Loon op Zand en Tilburg en aan proefboringen in Groningen. Als gemeente staan wij vierkant achter de boodschap van de actiegroepen tijdens de manifestatie vandaag in Groningen.

Vanuit onze regio nemen Stop Gaswinning Loon op Zand en Niet Fracken in Waalwijk in Groningen deel aan de manifestatie. Bij deze willen we hen bedanken voor hun inzet. Het signaal aan de Rijksoverheid is duidelijk: Nederland móet niet alleen van het gas af, we wíllen er ook van af.