Binnenkort vegen we blad in uw buurt (20-10-2021)

Vanaf 25 oktober starten we met het opruimen van gevallen bladeren.


We vegen en ruimen de hoofdwegen en fietspaden. Gevallen bladeren veroorzaken namelijk de meeste overlast voor weggebruikers. Als hier niet veel blad is gevallen, vegen en ruimen we daarna ook zijwegen. Wanneer er weinig blad op de hoofdwegen en fietspaden ligt, vegen we andere straten. Blad in het openbaar groen ruimen we later op als al het blad van de bomen is gevallen. We proberen de overlast te beperken maar kunnen niet alle overlast wegnemen.


Het opruimen van de bladeren doen we via vaste, wekelijkse veegrondes. De veegrondes zijn als volgt ingedeeld:

  • Maandag in Meerdijk-West, Besoyen, Centrum, Waspik Boven en Capelle
  • Dinsdag in Meerdijk-Oost, Amstel, Sprang en Landgoed Driessen
  • Woensdag in Laageinde
  • Donderdag in Antoniusparochie, Zanddonk-Noord en -Zuid, Baardwijk, de Hoef, Vrijhoeve
  • Vrijdag in Bloemenoord, Waspik Beneden


Als er geen blad ligt of er zijn onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld een kapotte veegmachine, storm of hevige regen, vegen we niet.


Wat kun je zelf doen

Gevallen blad van gemeentelijke bomen en struiken mag je in de goot of in de bermen vegen, bij voorkeur één dag voor de veegronde. Zorg ervoor dat het blad verspreid in de bermen en goten ligt en dat je het niet bij elkaar veegt. De veegmachine kan hopen blad niet verwerken.


Tijdelijk afsluiten van de parkeerplaatsen

Vanwege het verzamelen en afvoeren van het bladafval, sluiten we tijdelijk in Waalwijk een gedeelte van de parkeerplaats aan de Hoefsvenlaan, ter hoogte van het oude zwembad, af. Dit is van 25 oktober tot en met 31 december.


Meldpunt

Mocht je – ondanks de veegrondes – overlast hebben van gevallen blad van gemeentelijke bomen, dan kun je een melding doen via waalwijk.nl/melding of bellen naar 0416-683 456.