Bijeenkomst ‘Uit elkaar … en de kinderen dan? (07-11-2019)

Op 20 november organiseert de gemeente Waalwijk een bijeenkomst over scheiden:

Uit elkaar ... en de kinderen dan?

Landelijk neemt het aantal complexe scheidingen toe. Een scheiding die complex dreigt te worden, raakt de veiligheid van kinderen en stelt die in het geding.

Hoewel de cijfers niet eenduidig zijn hebben ongeveer 16.000 kinderen ernstige hinder van de scheiding van hun ouders. Bij bijna de helft van de jongeren in de jeugd- en opvoedhulp en bij 60% in de jeugdbescherming gaat het om jongeren in of uit een scheidingssituatie. Het landelijke cijferbeeld is ook in Waalwijk herkenbaar. Er moet meer oog zijn voor het kind. Het is duidelijk dat er actie ondernomen dient te worden. Waalwijk pakt dit op.

Wat kunt u 20 november verwachten

Tijdens de bijeenkomst, in de Week tegen Kindermishandeling, op woensdag 20 november in het Dr Mollercollege te Waalwijk, leggen we de focus op wat het betekent voor kinderen. 

Sprekers zijn onder meer jongere(n) van het jongerenplatform Villa Pinedo, oud-minister en voorzitter landelijk platform scheiden zonder schade Mr. André Rouvoet en kinderbehartiger Marieke Lips over de rechten van kinderen, hun positie en ervaringen.

De website -als je uit elkaar gaat-, maar ook de resultaten van het innovatielab d.d. 13 september worden op deze bijeenkomst gepresenteerd. Het levert ons goede nieuwe inzichten op! Rondom het programma is er gelegenheid de informatiemarkt te bezoeken.

Heeft u zelf of in uw omgeving te maken met scheiden? In uw werk, in uw familie of vriendenkring? En wilt u er meer over weten? Dan bent u van harte welkom om de bijeenkomst ‘Uit elkaar… en de kinderen dan?’ bij te wonen.

Datum: woensdag 20 november, van 17.00 tot 20.00 uur (incl. broodjes)

Plaats: Dr. Mollercollege, Olympiaweg 8b, 5143 NA in Waalwijk.

Er is voldoende parkeergelegenheid.

De bijeenkomst is bedoeld voor zowel inwoners die op zoek zijn naar informatie en/of ervaringen willen delen, als professionals die met kinderen, jongeren en gezinnen werken en beleidsmakers en politici die zich inzetten voor jeugd. Deelname is gratis. geïnteresseerden kunnen zich vóór 14 november a.s. via e-mail aanmelden bij uitelkaar@waalwijk.nl