Bestrijding eikenprocessierups. Zo doen we dat. (28-04-2021)

Ook dit jaar proberen we de overlast van de eikenpro­cessierups te beperken door optimale bestrijding. Dat doen we in de openbare ruimte. We doen dit niet in natuurgebieden of op particulier terrein. In de openbare ruimte kunnen we helaas niet in alle bomen de rups bestrijden. We behandelen bomen op locaties waar dit ver­antwoord is en waar vorig jaar veel overlast was. We inventarise­ren vooraf natuur die schade kan ondervinden van de bestrijding. Nesten op plekken waar veel mensen komen of wonen, zoals scholen en zorginstellingen bestrijden we eerder. Bestrijden doen we op verschillende manieren. Preventief door de bladeren van bomen waar de eikenprocessierups zich mee voedt te bespuiten met een biologisch bestrijdingsmiddel (Xentari WG). Curatief door de rupsen weg te zuigen. En natuurlijk door een goede basis te creëren voor natuurlijke vijanden waar ze zich kunnen vestigen. Het bestrijden van de rups gebeurt in de periode april tot en met juli.

Nesten melden

Het melden van nesten is belangrijk. Wij bekijken waar we het eerste naar toe moeten. Plekken waar veel mensen zijn, met name kinderen, krij­gen voorrang bij het ruimen. Bijvoorbeeld doorgaande (fiets)routes, kinderdagver­blijven en speeltuinen. Indien nodig plaatsen we op druk­bezochte plekken borden om mensen te attenderen op de aanwezigheid van de rups. Ga niet zelf bestrijden! Geef je melding door op www.waalwijk.nl/melding of laat het ons weten via 0416-683456.

Meer weten? Kijk op www.waalwijk.nl/eikenprocessierups