Besluitenlijst openbare raadsvergadering september jl. (22-09-2020)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 17 september jl heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan