Besluitenlijst openbare raadsvergadering en openbaar deel van de besloten raadsvergadering 28 november (30-11-2017)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering en het openbare deel van de besloten raadsvergadering van 28 november jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan