Besluitenlijst openbare raadsvergadering (Besluit A) 21 juni 2018 (27-06-2018)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering (Besluit A) van 21 juni 2018 heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan