Besluitenlijst openbare raadsvergadering 9 november (14-11-2017)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 9 november 2017 heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan