Besluitenlijst openbare raadsvergadering 9 maart jl. (15-03-2017)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 9 maart jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan