Besluitenlijst openbare raadsvergadering 8 november jl. (13-11-2018)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 8 november jl heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan