Besluitenlijst openbare raadsvergadering 7 september 2017 (12-09-2017)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 7 september jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan