Besluitenlijst openbare raadsvergadering 7 juni 2018 (12-06-2018)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 7 juni 2018 heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan