Besluitenlijst openbare raadsvergadering 7 december 2017 (12-12-2017)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 7 december jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan