Besluitenlijst openbare raadsvergadering 6 juni jl. (12-06-2019)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 6 juni jl. heeft de raad een aantal  besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan