Besluitenlijst openbare raadsvergadering 6 juli jl. (11-07-2017)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 6 juli jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan