Besluitenlijst openbare raadsvergadering 6 februari jl. (11-02-2020)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 6 februari jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan.