Besluitenlijst openbare raadsvergadering 6 februari 2018 (09-02-2018)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 6 februari 2018 heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan