Besluitenlijst openbare raadsvergadering 6 april jl. (11-04-2017)

Wilt u weten welke besluiten zij genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 6 april jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan