Besluitenlijst openbare raadsvergadering 5 oktober (10-10-2017)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 5 oktober 2017 heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan