Besluitenlijst openbare raadsvergadering 5 juli 2018 (10-07-2018)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 5 juli heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan