Besluitenlijst openbare raadsvergadering 4 november jl (10-11-2020)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 4 november heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan