Besluitenlijst openbare raadsvergadering 4 maart jl. (10-03-2021)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 4 maart jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan