Besluitenlijst openbare raadsvergadering 4 juni (10-06-2020)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 4 juni 2020 heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan