Besluitenlijst openbare raadsvergadering 4 juli jl. (09-07-2019)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 4 juli jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan