Besluitenlijst openbare raadsvergadering 31 oktober jl. (05-11-2019)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 31 oktober jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan